Blogbarometer

Raziskava Blogbarometer 2018

Spletna raziskava Blogbaromer 2015 je bila izvedena v letu 2015 pod okriljem mednarodne mreže agencij IPREX. V raziskavi je sodelovalo 2.134 blogerjev iz 13 držav in regij, med njimi 149 iz Slovenije. Sodelujoče države in regije so Kitajska (Newell PR), Češka (Donath Business & Media); Estonija (Communication and Branding Consultancy JLP), Finska (Manifesto), Nemčija (ORCA Affairs), Italija (Imageware), Malezija (Rantau PR), Severna Irska / Združeno kraljestvo (dcp strategic communication), Nizozemska (Creative Venue), Republika Irska (Walsh PR), Slovenija (Taktik), Španija (Poweraxle), ZDA (JSH&A, Ripley PR).

 Sodelovanje slovenskih blogerjev in podjetij narašča

Med najbolj zanimive rezultate lahko uvrstimo porast odstotka vprašanih slovenskih blogerjev, ki s pisanjem bloga služi. Teh je bilo ob koncu leta 2015 25 % ali za 6 % več kot v letu 2014. Obenem je zrasel tudi odstotek anketiranih blogerjev, ki so jih podjetja v preteklosti že kontaktirala za sodelovanje – iz dobrih 48 % v letu 2014 se je odstotek v letu 2015 dvignil na 73,5 % anketiranih.

V skoraj polovici primerov anketiranih slovenskih blogerjev z blogerji kontakte navežejo PR agencije, medtem ko z oglaševalskimi agencijami blogerji sodelujejo veliko redkeje, v okoli 19 %.

Teme slovenskih blogov

Med slovenskimi blogerji, ki so se odzvali raziskavi, je bilo največ tistih, ki pišejo o modi, slogu in oblačilih (teh je 28 %). Na drugem mestu po pogostosti najdemo bloge z družbenimi in političnimi temami (15 %), medtem ko na tretjem mestu najdemo bloge o hrani in pijači (13 %). Med petimi najpogostejšimi temami pa sta tudi tehnologija, ki je leta 2014 prevladovala po pogostosti, in lifestyle teme, obe področji z okoli 8 %.

Blogi, družabna omrežja in mediji

Tako v tujini kot tudi v Sloveniji se anketirani pisci blogov pri promociji prispevkov najpogosteje odločijo za objavo na družabnem omrežju Facebook. Globalni rezultati kažejo, da se na drugo mesto po pogostosti uporabe uvršča družbeno omrežje Instagram, ki so ga slovenski anketiranci uvrstili na tretje mesto. Na drugo mesto po pogostosti uporabe družabnih omrežij so sodelujoči slovenski blogerji uvrstili omrežje Twitter.

Obiskanost bloga, ki jo je mogoče povečati tudi s promoviranjem prispevkov na družabnih omrežjih, blogerjem prinaša številne prednosti. Vprašani slovenski blogerji sicer med največjimi koristmi prepoznavajo grajenje osebnega in kariernega profila, kar jim pogosto tudi uspe. Okoli 72 % slovenskih blogerjev so namreč že kontaktirali novinarji in jim v skoraj ¾ primerov ponudili sodelovanje oz. delo.

Blogosfera v Sloveniji

Raziskava Blogbarometer je pokazala, da je v sodelujočih državah večina ustvarjalcev blogov ženskega spola. Drugače je le v Nemčiji in Sloveniji, pri čemer se tudi med slovenskimi anketiranci delež blogerk zvišuje, saj je 48,5 % slovenskih anketiranih ženskega spola. Kar ¾ vseh slovenskih ustvarjalcev blogov je mlajših od 35 let, medtem ko je globalno gledano delež teh nekoliko nižji (63 %).

Rezultate slovenske raziskave smo predstavili z infofotografikami, lastnim formatom za predstavljanje statističnih podatkov. Format statistične podatke pretvarja v žive oblike, razporejene v ustrezno kompozicijo in obeležene na fotografiji. Avtorja fotografij sta Matej Leskovšek in Peter Škrlep.

POVPREČNA STAROST BLOGERJEV V SLOVENIJI IN EVROPI20140614-PET_6904 (ID 50130)

KOLIKO LET V POVPREČJU BLOGERJI PIŠEJO BLOGE V SLOVENIJI IN EVROPI

New Image

OBISKANOST BLOGOV V SLOVENIJI IN EVROPI

Foto2

BLOGERJI PO SPOLU V SLOVENIJI

Foto3

BLOGERJI PO SPOLU V EVROPI

20140614-PET_6797 (ID 50125)

TEME BLOGOV V SLOVENIJI

20140614-PET_6540 (ID 50129)

TEME BLOGOV V EVROPI

20140614-PET_6496 (ID 50127)

KJE SLOVENSKI BLOGERJI IŠČEJO IDEJE ZA PISANJE

20140614-PET_6595 (ID 50131)

KAKO POGOSTO PODJETJA NAGOVARJAJO BLOGERJE V SLOVENIJI

foto4

KAKO POGOSTO PODJETJA NAGOVARJAJO BLOGERJE V EVROPI

foto5

KOLIKO BLOGERJEV S PISANJEM SLUŽI DENAR

BLOGBAROMETER

Celotni izsledki raziskave Blogbarometer 2014 so na voljo tukaj.