Ajpes

Z Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve smo sodelovali v letih 2007 in 2008, v tem času pa smo izdelali celovito strategijo trženja njihovih storitev. Strategija je vključevala analizo trga, analizo posameznih produktov, predlog oblikovanja produktov in nabora promocijskih aktivnosti.