AquaSystems

Podjetje Aquasystems je bilo ustanovljeno leta 1997 z namenom izgradnje in upravljanja Centralne Čistilne naprave (CČN) v Mariboru. CČN Maribor je izjemnega okoljevarstvenega pomena in danes uvršča Maribor v vrh srednjeevropskih mest na področju varovanja vod, prebivalcem pa zagotavlja visoko kakovost bivanja. Z naročnikom sodelujemo na področju odnosov z mediji in lokalnimi skupnostmi ter pri vsebinski in komunikacijski podpori različnih projektov.