Category Archives: Storitve

Kreativni koncepti

Ne glede na komunikacijsko aktivnost, pri Taktiku stavimo na kreativnost. Na tem področju nas odlikujejo bogate izkušnje in projekti, ki so že vrsto let deležni domačih in mednarodnih nagrad. Skupaj s kreativnim delom agencije snujemo kreativne koncepte in ideje za raznovrstne dogodke, aktivacije za različne javnosti, lansiranja izdelkov ali storitev, odnose z mediji, slogane, tekstopisje in še mnogo več. 

Priprava besedil

Dober komunikator ve, da ima prava beseda na pravem mestu velik pomen. Premišljenost v pisanju, ustrezna izbira besed, dolžine tekstov in spremljevalni element teksta so naša razlikovalna prednost, ki jo naši naročniki izjemno cenijo.

V agenciji Taktik nudimo širok nabor priprave in pisanja različnih vrst besedil – interni časopisi, novičniki, interna glasila, revije za življenjski slog, novičke za intranet, vsebine za spletne strani, različne vrste člankov in prispevkov za naročnikove spletne strani ter druge kanale, nagovori in govori ob dogodkih in pomembnih trenutkih v podjetij, ipd. Vsako besedilo odlikuje premišljena rdeča nit, ki je usklajena z naročnikom, in temeljito poznavanje ciljne javnosti oz. bralcev teh vsebin.

Video

Video produkcija pridobiva na vedno večji pomembnosti in tudi naši naročniki vedo, da gibljiva slika pove več kot tisoč besed. V sodelovanju s strokovnjaki v agenciji Taktik pomagamo pri kreativni zasnovi in produkcijski izvedbi različnega video materiala za naše naročnike, od predstavitvenih videov, oglasov, promocijskih spotov, videov za interno javnost in še veliko več. Pri vsakem od njih nas odlikuje tesno sodelovanje z naročnikom, močna kreativna komponenta in vrhunska izvedba.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je eden ključnih dejavnikov graditve uspešnosti in ugleda modernega podjetja. Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj pojmuje družbeno odgovornost kot prednost podjetja, da se bo vedlo etično in prispevalo h gospodarskemu razvoju, obenem pa izboljševalo kakovost življenja delavcev, lokalne skupnosti in širše družbe.

V agenciji Taktik smo strokovnjaki pri pripravi dolgoročnih strategij družbene odgovornosti, od same zasnove (delavnice, priprave in sestanki z zaposlenimi, uvodne analize) in priprave (načrtovanje vsebin in aktivnosti, ključna sporočila in cilji), do izvedbe (priprava operativnega načrta in načrta komuniciranja). Poleg tega imamo tudi bogate izkušnje pri vzpostavitvah novih blagovnih znamk družbene odgovornosti za naše naročnike, ki jih odlikuje strateška in kreativna nota ter pomenijo pomemben doprinos k razvoju ter ugledu podjetja.