Category Archives: Uncategorized

Na SKOJ-u osvojili kar tri Prizme

Na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi (SKOJ) je agencija Taktik skupaj z naročniki prejela kar tri od petih podeljenih nagrad Prizma za odličnost v komuniciranju. Nagrado Prizma podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), agencija Taktik pa je s tem postala najuspešnejša agencija letošnje konference. Čeprav so si nagrajeni komunikacijski programi med seboj različni, jih povezuje nota družbene odgovornosti.

»Čestitam naročnikom, ki se svojih komunikacijskih izzivov lotevajo odgovorno, in svojim sodelavcem, ki te izzive vsak dan pomagajo spreminjati v uspeh. Nagrajeni primeri nam po eni strani odstirajo, kako podjetja z izjemno subtilnostjo vključujejo družbeno odgovornost v svoj DNK in po drugi, kako pomembna je glasna aktivacija izobraževalnega in javnega sektorja, ko govorimo o temeljnih pravicah ranljivih skupin,« je pojasnil Matjaž Klipšteter, direktor agencije Taktik. V Taktiku pri načrtovanju komunikacijskih aktivnosti skrbno izbirajo med različnimi komunikacijskimi strategijami, taktikami in orodji, naročnikom pa ponujajo širok izbor storitev, s katerimi pomagajo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju odnosov z javnostmi. Hkrati pa sezavedajo pomena vračanja družbi, zato že dobro desetletje pomagajo Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, v okviru Inštituta za dobre vsebine pa so zasnovali edinstveni certifikat A3C, dostopno vsem, s katerim nagrajujejo odlične prakse s področja spletne dostopnosti.

Od kampanje o kršitvah na invalidskih parkirnih mestih do nove blagovne znamke družbene odgovornosti

Agencija Taktik je s svojimi naročniki slavila v treh (od skupno petih) tekmovalnih kategorijah. V kategoriji celoviti komunikacijski programi je Prizmo prejela družba Ljubljanske mlekarne, ki je v sodelovanju z agencijo Taktik razvila in predstavila novo blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri. Za osrednje komunikacijsko sredstvo so izbrali sodelovanje s Perpetuum Jazzile in pripravili priredbo pesmi Anje Rupel Lep je dan. Hkrati so izvajali raznolike aktivnosti internega in eksternega komuniciranja ter spletnega oglaševanja. Preko 200 tisoč ogledov videospota na družbenih omrežjih in obširno medijsko poročanje sta bila le dva izmed izjemnih dosežkov kampanje.

Prizmo v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov so prejeli Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Agencija za varnost prometa in Mestna občina Ljubljana. Ob podpori agencije Taktik so oblikovali kampanjo »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«, s katero so skušali spreminjati vedenja voznikov v smeri zmanjšanja števila neupravičenih parkiranj na parkirnih mestih za invalide. Raznolike aktivnosti kampanje, usmerjene na slovenske voznike, so doprinesle k uspehu – po zaključku so namreč z raziskavo zabeležili 58 odstotno zmanjšanje kršitev na parkirnih mestih za invalide. Projekt je ustvaril tudi edinstveno partnerstvo med stroko, raziskovalci in invalidskimi organizacijami, v medijih pa je zgolj v sedmih mesecih ustvaril več kot 100 medijskih vsebin.

Za projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga Lidl Slovenija že nekaj let izvaja v sodelovanju s programom Ekošola in agencijo Taktik, je strokovna žirija podelila nagrado Prizma v kategoriji programi družbene odgovornosti. V okviru nagrajenega projekta je Lidl Slovenija k problematiki zavržene hrane pristopil z učinkovitim sistemom donacij izdelkov iz svojih trgovin za ljudi v socialni stiski, obenem pa je postal pomemben partner ozaveščevalnih aktivnosti z namenom spodbujanja spremembe vedenja za manj zavržene hrane. V letu 2018 jim je uspelo vrednost donacij izdelkov, ki bi drugače šli v uničenje, dvigniti za kar 800 odstotkov, nadaljevali pa so tudi z enim bolj priljubljenih projektov na šolah, vključenih v program Ekošola – Hrana ni za tjavendan.

Zaposlimo asistente

Naše vrste želimo okrepiti z vedoželjnimi študenti. Iščemo sveže mislece, ki nam bodo priskočili na pomoč pri domačih in mednarodnih naročnikih. Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2019, več informacij na je na voljo na posebni spletni strani na tej povezavi.

Zaposlimo svetovalko ali svetovalca s področja odnosov z javnostmi

Vabimo vse z vsaj tremi leti delovnih izkušenj s področja odnosov z javnostmi, zaključeno VI/2. stopnjo izobrazbe in organizacijskimi sposobnostmi ter znanjem kreativnega pisanja. Ponujamo zaposlitev za polni delovni čas

Cenili bomo energičnost, dinamičnost in samoiniciativnost. Če ste pozitivno naravnani, imate veselje do timskega dela, do učenja in osvajanja novih znanj, odlično znanje angleškega, pa še kakšnega drugega tujega jezika, ter poleg vsega še vozniški izpit B kategorije, je agency@taktik.si naslov, kamor do 30. marca 2019 pošljite svojo prijavo z življenjepisom.

Pri izbiri bo iznajdljivost in razmišljanje izven okvirjev izjemno cenjeno.

V 2018 dve nagradi za komunikacijsko odličnost

Agencija Taktik je v sodelovanju z naročnikom A1 Slovenija v letu 2018 prejela dve nagradi za komunikacijsko odličnost, in sicer za projekt zamenjave korporativne blagovne znamke iz Si.mobil v A1. Mobilni operater Si.mobil je namreč s prevzemom podjetja Amis marca 2016 začel s preoblikovanjem v ponudnika integriranih komunikacijskih rešitev. Zato se je pojavila potreba po repozicioniranju podjetja na trgu. Poleg tega se je lastnik družbe Telekom Austria Group odločil za poenotenje svojih blagovnih znamk v srednji in vzhodni Evrope v A1, začenši s Si.mobilom. Med novembrom 2016 in majem 2017 je Si.mobil izvedel eno najzahtevnejših in največjih zamenjav blagovne znamke v Sloveniji. Interna komunikacijska kampanja, ki je podprla zamenjavo korporativne blagovne znamke iz Si.mobil v A1, je dokaz pomembne strateške vloge odnosov z javnostmi v enem najpomembnejših korakov v zgodovini podjetja.