Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je eden ključnih dejavnikov graditve uspešnosti in ugleda modernega podjetja. Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj pojmuje družbeno odgovornost kot prednost podjetja, da se bo vedlo etično in prispevalo h gospodarskemu razvoju, obenem pa izboljševalo kakovost življenja delavcev, lokalne skupnosti in širše družbe.

V agenciji Taktik smo strokovnjaki pri pripravi dolgoročnih strategij družbene odgovornosti, od same zasnove (delavnice, priprave in sestanki z zaposlenimi, uvodne analize) in priprave (načrtovanje vsebin in aktivnosti, ključna sporočila in cilji), do izvedbe (priprava operativnega načrta in načrta komuniciranja). Poleg tega imamo tudi bogate izkušnje pri vzpostavitvah novih blagovnih znamk družbene odgovornosti za naše naročnike, ki jih odlikuje strateška in kreativna nota ter pomenijo pomemben doprinos k razvoju ter ugledu podjetja.