Interseroh

Interseroh je podjetje, specializirano za ravnanje z odpadnimi produkti. Za podjetje izvajamo storitve na področju odnosov z javnostmi, in sicer svetujemo na področju odnosov z mediji ter pri komunikaciji z ostalimi strateškimi javnostmi, svetujemo in usposabljamo vodstvo podjetja na področju javnega nastopanja in pripravljamo različna gradiva ter komunikacijske materiale.