Ponosno predstavljamo izbor s seznama naših naročnikov. S številnimi med njimi sodelujemo že vrsto let. Omogočajo nam, da jih podpiramo pri edinstvenih izzivih, s katerimi se soočajo ter tako pridobivamo pomembne izkušnje in nova znanja.

Microsoft

Naloga agencije za naročnika so bile zagotavljanje komunikacijske podpore vodstvu Microsoft Slovenija, upravljanje produktnih odnosov z javnostmi ter strateško svetovanje in operativna podpora na področju odnosov z javnostmi.

Cinven

Vodilno evropsko zasebno kapitalsko podjetje Cinven je vstopilo v postopek privatizacije slovenskega telekomunikacijskega podjetja Telekom Slovenije, d.d., ki ga je upravljal Slovenski državni holding (SDH). V zaključni fazi postopka se je Cinven ekskluzivno pogajal s SDH za pridobitev večinskega deleža v Telekomu Slovenije, vendar se je na koncu odločil, da odstopi od nadaljnjih pogajanj. Agencija Taktik je podjetju Cinven zagotavljala popolno komunikacijsko podporo skozi celoten postopek, pripravila komunikacijsko strategijo, svetovala, načrtovala in izvajala komunikacijske aktivnosti ter v imenu podjetja Cinven upravljala odnose s slovenskimi mediji.

Interseroh

Interseroh je podjetje, specializirano za ravnanje z odpadnimi produkti. Za podjetje izvajamo storitve na področju odnosov z javnostmi, in sicer svetujemo na področju odnosov z mediji ter pri komunikaciji z ostalimi strateškimi javnostmi, svetujemo in usposabljamo vodstvo podjetja na področju javnega nastopanja in pripravljamo različna gradiva ter komunikacijske materiale.

Boston Consulting Group

Za eno največjih svetovalskih podjetij na svetu, Boston Consulting Group, agencija Taktik od leta 2018 skrbi za komunikacijsko podporo in odnose z mediji njihovih aktivnostih v Sloveniji. Pripravljamo letne komunikacijske načrte in strategije nastopa na medijskem trgu z namenom doseganja različnih ciljev družbe.

Ljubljanske mlekarne

V sodelovanju z naročnikom smo razvili in predstavili novo blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri. Kampanja je vključevala pripravo osrednjega kreativnega elementa – sodelovanje s Perpetuum Jazzile in priprava priredbe pesmi Anje Rupel Lep je dan. Hkrati smo izvajali raznolike aktivnosti internega in eksternega komuniciranja ter spletnega oglaševanja. Za Ljubljanske mlekarne izvajamo tudi nove komunikacijske aktivnosti na področju družbene odgovornosti in drugih projektov.

Samsung

Za podjetje Samsung smo v Sloveniji skrbeli za komunikacijsko podporo ob lansiranju novih izdelkov, sodelovali ob izvedbah dogodkih za medije in druge relevantne javnosti ter skrbeli za vsa medijska povpraševanja in testiranja izdelkov s strani novinarjev in blogerjev. Redno smo pripravljali vso potrebno komunikacijsko infrastrukturo za večje projekte in aktivnosti.

Hisense

Agencija Taktik je z mednarodnim podjetjem Hisense sodelovala leta 2018 ob prevzemni ponudbi za nakup večinskega deleža podjetja Gorenje d.d. Naše ključne aktivnosti so zajemale odnose s slovenskimi mediji, pripravo komunikacijskih gradiv in svetovanje o komunikacijskih korakih in strategijah ob prodaji večinskih delnic podjetja.

STO

Slovenska turistična organizacija (STO) je nacionalna turistična organizacija, odgovorna za načrtovanje in izvajanje trženjskih politik v zvezi s celovitimi slovenskimi turističnimi ponudbami. Taktik je nudil podporo pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti, strateškega svetovanja in komunikacijske podpore v času kolesarske dirke po Sloveniji, ki jo je v letu 2017 prvič v živo prenašala TV mreža Eurosport. Ob izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA pa je Taktik za STO pripravil komunikacijsko strategijo za promocijo Slovenije na trgu ZDA.

Nestlé

V agenciji Taktik smo pripravili komunikacijsko podporo novi kampanji čokoladic Lion v Sloveniji in tako prispevali k njihovi promociji. Oblikovali in izvedli smo kreativni koncept komunikacije, da bi kampanji zagotovili publiciteto skozi tri faze: teaser, razkritje in donacija. Cilj je bil, da privabimo znane osebe k sodelovanju v kampanji. V agenciji smo pripravili materiale za medije, urejali medijske zahteve, spodbujali objave v medijih in koordinirali medijske aktivnosti.

Alpina

Ob predstavitvi kolekcije modne obutve Alpina Draž, ki je nastala v sklopu njihovega sodelovanja, smo pripravili komunikacijski program aktivnosti, namenjen predvsem vzpostavitvi odnosov z mediji. Pripravili smo novinarsko konferenco, kjer smo predstavili sodelovanje, obenem pa smo novinarje pozvali še na stilski izziv, kjer so kombinirali svoja najljubša oblačila z obutvijo Alpina Draž.

Kofola

Agencija Taktik je sodelovala z družbo Kofola v postopku oddaje zavezujoče ponudbe za prevzem družbe Radenska v letu 2014 in do zaključka postopka prodaje v letu 2015. Naše delo je vključevalo načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti ter svetovanje v vseh fazah prodaje oziroma nakupa Radenske. Pripravili smo komunikacijsko strategijo, analizo ključnih akterjev (deležnikov), upravljali odnose s slovenskimi nacionalnimi in lokalnimi mediji, organizirali novinarske konference ter sodelovali pri upravljanju odnosov z lokalnimi javnostmi in zaposlenimi.

Heineken

Zagotavljali smo komunikacijsko podporo podjetju Heineken v postopku zbiranja ponudb in podpisu zavezujoče  pogodbe o nakupu večinskega deleža v družbi Pivovarna Laško. V procesu smo pripravili natančno komunikacijsko strategijo in načrtovali ter izvajali dogovorjene komunikacijske aktivnosti. Tekom postopka smo podjetju Heineken svetovali in v njihovem imenu izvajali komunikacijske aktivnosti s slovenskimi mediji.

Kemijski inštitut

Agencija Taktik Kemijskemu inštitutu svetuje na področju odnosov z javnostmi, kar zajema pripravo strateških izhodišč posameznih aktivnosti, svetovanje na področju odnosov z mediji, z internimi javnostmi, s poslovnimi partnerji ter pri komunikaciji z ostalimi strateškimi javnostmi. Obenem izvajamo tudi celovito svetovanje na področju korporativnega komuniciranja v času poslovnih sprememb ali kriznih razmer.

NLB

Za Novo ljubljansko banko v agenciji Taktik skupaj s partnerji skrbimo za pripravo vsebin in oblikovanje letnega poročila, obenem pa nudimo strateško podporo pri izvedbi večjih projektov in komunikacijskih aktivnosti.

VDC INCE Mengeš

Za varstveno delovni center INCE Mengeš je agencija Taktik pripravila celostno komunikacijsko podporo ob 40. obletnici njihovega obstoja, obenem pa ob ključnih projektih in aktivnostih nudimo strateško podporo in svetovanje.

SPIRIT Slovenija

Agencija Taktik je za Javno agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) pripravila celosten strateški in komunikacijski načrt za zagon komunikacijskih aktivnosti in promocije celotnega sistema SPOT.

Shell

Agencija Taktik podjetju Shell že vrsto let nudi strateško podporo in svetovanje ob ključnih aktivnostih in projektih, podporo pri morebitnih kriznih situacijah, spremljanje in oblikovanje zemljevida deležnikov in spremljanje medijske krajine na tem področju.

Raiffeisen banka

Slovenska podružnica ene največjih bančnih skupin v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, ki deluje že 110 let, je naš naročnik že od leta 2005. Zagotavljamo jim strateško svetovanje ter operativno podporo v odnosih z vsemi ključnimi javnostmi in mnenjskimi voditelji.

Frutarom Etol

Frutarom Etol, ena vodilnih evropskih hiš arom in okusov za prehransko industrijo, je naš naročnik od leta 2012. Sodelovanje z naročnikom obsega svetovanje, načrtovanje in izvajanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, vključujoč odnose z mediji, z zaposlenimi, s poslovnimi partnerji ter z lokalnimi in drugimi javnostmi, ki so kakorkoli v odnosih z naročnikom.

Generali

Zavarovalnica Generali je kot del mednarodne skupine Generali Group na slovenski trg vstopila leta 1996, od leta 2008 pa se predstavlja tudi kot član finančne skupine Generali PPF Holding. Enega pomembnih mejnikov zanjo predstavlja tudi leto 2006 — od takrat naprej namreč velja za največjo in najbolj ugledno tujo zavarovalno hišo v Sloveniji. Naša ekipa z zavarovalniškimi strokovnjaki uspešno sodeluje od aprila 2004. V podporo in pomoč smo pri različnih aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, in sicer v sklopu strateškega komunikacijskega svetovanja in snovanja celovitih kreativnih rešitev, iz dneva v dan pa smo aktivni pri izvajanju odnosov z mediji, zaposlenimi ter zavarovanci. Od aprila 2013 uspešno upravljamo tudi ugled zavarovalnice na družbenih omrežjih.

Projekt: Upravljanje nastopa Zavarovalnice Generali na družbenem omrežju Facebook

IKEA

Sodelovanje s podjetjem IKEA Slovenija se je začelo januarja 2011. Odgovorni smo za zagotavljanje vseh oblik proaktivnih strategij in strateške svetovalne podpore na zahtevo, za razvoj in zagotavljanje podpore PR strategiji in aktivnostim, za strateško in operativno podporo pri odnosih z mediji ter za svetovanje pri odnosih z mediji in seznanjanje s trendi na področju odnosov z javnostmi. Ekipa agencije sodeluje z regionalnimi koordinatorji ter tudi pri načrtovanju in izvajanju mednarodnih projektov v sodelovanju z odgovornimi znotraj podjetja IKEA in ostalimi agencijami, ki delajo za podjetje v naši regiji.

Lidl Slovenija

Lidl je ena vodilnih trgovinskih verig v Evropi, ki je na slovenski trg stopila leta 2007. Od takrat stalno raste, tako po prometu, kot po številu poslovalnic in številu zaposlenih. S podjetjem Lidl Slovenija smo začeli sodelovati v letu 2012 in skupaj snujemo komunikacijske zgodbe na najrazličnejših področjih njihovega poslovanja — od številnih projektov internega komuniciranja, do odnosov z mediji, osmišljanjem družbene odgovornosti in nastopa na spletnih družbenih omrežjih.

Projekt: Lidl – že pet let več za vas

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je nacionalni poštno logistični operater Republike Slovenije, v okviru katerega okrog 6.300 zaposlenih dnevno skrbi za izvedbo in nadaljnji razvoj kakovostnih, konkurenčnih in zanesljivih poštnih in logističnih storitev, klasičnih in elektronskih, v domačem in tujem omrežju ter prodaje trgovskega blaga. Pri doseganju cilja »biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po popolnem odprtju poštnega trga v Evropski uniji«. Pošti Slovenije nepretrgoma od leta 2007 pomaga tudi ekipa naših komunikacijskih strokovnjakov.

Projekt: Preoblikovanje in uvajanje novih organizacijskih oblik pošt Pošte Slovenije

Lek

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je ena vodilnih gospodarskih družb v Sloveniji že več kot šest desetletij. Od leta 2002 je pomemben del Novartisa oz. Sandoza, generične divizije Novartisa in tako predstavlja eno največjih in najuspešnejših tujih investicij v Sloveniji. Naš naročnik so od leta 2004 naprej, sodelujemo pa na področju korporativnega komuniciranja, s celovito komunikacijsko podporo pri odnosih z mediji in internem komuniciranju.

A1 Slovenija

Z drugim največjim mobilnim operaterjem in ponudnikom poslovnih rešitev sodelujemo od leta 2010, in sicer na področju korporativnega komuniciranja, odnosov z mediji, kriznega komuniciranja in podpore marketinškim projektom. Projekti, ki jih pripravljamo skupaj so razgibani, drugačni, učinkoviti, če projekt dopušča, celo nekoliko humorni, in večkrat tudi nagrajeni.

Projekt: Elevator pitch
Projekt: Letno poročilo

SODO

Družba SODO je sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo. Od leta 2013 sodelavci agencije zagotavljamo načrtovanje, izvajanje ter svetovanje pri komunikacijskih aktivnostih družbe.

Erste Card Club

Z naročnikom nas druži poslovno sodelovanje, v okviru katerega od leta 2013 skrbi skrbimo za odnose z mediji.

Kolektor

Ob 50. obletnici podjetja Kolektor smo zasnovali in izvedli celovit nabor storitev in dejavnosti s področju korporativnega komuniciranja. Sodelavci agencije smo se še posebej osredotočili na pomoč pri organizaciji in izvedbi mednarodnega natečaja za študente ”Poganjamo znanje” ter vsebinski pripravi letnega poročila.

Radenska

Za podjetje Radenska smo v letih od 2008 do 2012 izvajali komunikacijske aktivnosti na področju odnosov s ciljnimi javnosti, odnosi z mediji, krizno komuniciranje in strateško svetovanje. Bili smo tudi partnerji v različnih produktnih aktivnostih in lansiranjih novih izdelčnih linij (Radenska Oaza, Radenska Plus, Radenska Plus Junior).

Mimovrste=)

Za vodilno spletno trgovino v Sloveniji smo v letih 2011 in 2012 zasnovali in izvedli celovit program odnosov z javnostmi. Sodelovanje je obsegalo tudi strateško svetovanje in izvajanje različnih aktivnosti, ki so bile namenjene grajenju ugleda in prepoznavnosti med ključnimi ciljnimi javnostmi.

Danone

Za eno največjih svetovnih živilskih podjetij smo v letih od 2003 do 2005 ter od 2007 do 2008 upravljali odnose s slovenskimi mediji in odnose s ključnimi mnenjskimi voditelji. Prav tako smo naročniku nudili podporo ob upravljanju kriznih okoliščin.

ZDSSS

Z Zvezo društev slepih in slabovidnih sodelujemo že od leta 2006, ko smo za njih izvedli prvo eksperimentalno novinarsko konferenco ob odprtju razstave ‘’Dotakni se in poglej’’. Za projekt smo istega leta prejeli tudi nagrado Prizma in posebno nagrado IEDC Bled za absolutnega zmagovalca med prijavljenimi primeri. V dolgoletnem sodelovanju skrbimo za širok nabor komunikacijskih aktivnosti za različne ciljne javnosti. Od leta 2013 naprej aktivno sodelujemo tudi na področju promocije projekta knjižnice slepih in slabovidnih (KSS).

Društvo revmatikov Slovenije

Ob svetovnem dnevu revmatikov vse od leta 2009 pripravljamo celovit nabor komunikacijskih aktivnosti z glavnim namenom ozaveščanja širše javnosti o medicinskih doprinosih v izboljševanju kakovosti življenje oseb z revmatičnimi obolenji. Prav tako smo poskrbeli za odnose z mediji in ob tem organizirali novinarske konference ter zasnovali ter izvedli načrt upravljanja zgodb v medijih.

Petrol

Z vodilnim slovenskim podjetjem na področju energetike Petrol smo od leta 2007 do 2009 sodelovali pri pripravi in izvedbi programa odnosov s ključnimi poslovnimi partnerji.

Ajpes

Z Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve smo sodelovali v letih 2007 in 2008, v tem času pa smo izdelali celovito strategijo trženja njihovih storitev. Strategija je vključevala analizo trga, analizo posameznih produktov, predlog oblikovanja produktov in nabora promocijskih aktivnosti.

Specialna olimpijada Slovenije

Igre specialne olimpijade so namenjene osebam z motnjami v razvoju in omogočajo športno in družabno udejstvovanje. Vrhunec specialne olimpijade predstavlja udeležba športnikov na evropskih in svetovnih igrah specialne olimpijade. Leta 2011, ko se je slovenska ekipa specialnih olimpijcev udeležila iger v Atenah, je smo poskrbeli za celovit nabor komunikacijskih aktivnosti, ki so zasledovale tri poglavitne cilje: informiranje javnosti, razumevanje namena specialne olimpijade in povečanje prepoznavnosti ter spodbujanje namena njihovega poslanstva.

Unicef

Leta 2006 smo za Unicef pripravili in izvedli program celovite komunikacijske podpore, ki je vključeval svetovanje vodstvu in vzpostavitev infrastrukture za izvajanje odnosov z mediji, usposabljanje govorcev ter izvajanje rednega, načrtovanega in proaktivnega komuniciranja z mediji.

Triglav, zdravstvena zavarovalnica

S podjetjem Triglav, zdravstvena zavarovalnica, smo sodelovali od leta 2003 do 2011, v tem času pa smo bili aktivni tako na nivoju svetovanja kot izvedbe na področju odnosov z javnostmi, izraziteje na področju odnosov z mediji. Že od same ustanovitve zavarovalnice smo nudili komunikacijsko podporo vstopu zavarovalnice na trg, spletno predstavitev, predstavitev na »zdravstvenih terminalih«, spremljanje in analizo medijskih objav ter ostalo potrebno komunikacijsko infrastrukturo.

GZS

Za Gospodarsko zbornico Slovenije v posameznih obdobjih izvajamo različne komunikacijske strategije in predloge za komunikacijske usmeritve, svetujemo pri različnih zakonodajnih projektih, pripravljamo kreativne koncepte in video produkcijo, prav tako pa pripravljamo natančne strategije s področja odnosov z mediji za različne projekte.

Titus Plus

Podjetje Lama d.d. Dekani, danes znano kot TitusPlus d.o.o, je del mednarodne skupine TitusPlus in je specializirano za proizvodnjo okovij za pohištvo. Uvršča se med deset vodilnih proizvajalcev pohištvene opreme. Agencija je sodelovanje z Lamo začela leta 2006, tik pred ustanovitvijo mednarodne skupine. Skupina je nastala z združitvijo 11 podjetij, ki izvirajo iz angleškega Titusa, slovenske Lame in nemške družbe Huwil. Tri leta smo jim zagotavljali celovito podporo pri odnosih z javnostmi, in sicer pri odnosih z mediji, internih odnosih, projektih družbene odgovornosti in odnosih s poslovnimi partnerji.

Športni center Pohorje

Mariborsko Pohorje sodi med največje zimsko-športne centre v Sloveniji. Za podjetje smo v letih med 2005 in 2009 opravljali storitve iz področja kriznega komuniciranja in odnosov z mediji.

Ljubljanska borza

Med letoma 2003 in 2006 smo nudili strateško svetovanje na področju izvajanja aktivnosti pri odnosih z mediji.

Zavod za varstvo pri delu

Zavod za varstvo pri delu je edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Z naročnikom smo sodelovali v letih 2003 in 2004, v tem času pa smo opravljali nalogo svetovalca na področju marketinških aktivnosti in komuniciranju s ključnimi ciljnimi javnostmi.

Fakulteta za varnostne vede

V sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede, Mestno občino Ljubljana in Javno agencijo RS za varnost prometa agencija Taktik sodeluje v ozaveščevalni kampanji »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Kampanja, usmerjena v osveščanje slovenskih voznikov glede problematike neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih za invalide, je v letu 2018 prejela nagrado za komunikacijsko odličnost Prizma, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS).

Ministrstvo za gospodarstvo

Sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo je letih 2003 do 2005 zajemalo vsebinsko podporo pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju njihove spletne strani.

Skupnost centrov za socialno delo

Tako s Skupnostjo kot posameznimi centri za socialno delo smo pričeli sodelovati leta 2010. Centri za socialno delo pokrivajo tako rekoč vsa področja socialne varnosti. Odprtost in poznavanje dela in nalog centrov je zato ključno za njihovo večjo učinkovitost na eni in zadovoljstvo uporabnikov na drugi strani. Zagotavljamo jim komunikacijsko in svetovalno podporo v njihovih odnosih s ključnimi javnostmi, še posebej pri odnosih z mediji in kriznem komuniciranju.

Droga Kolinska

S podjetjem Droga Kolinska smo za blagovno znamko Donat Mg izvajali komunikacijske aktivnosti na področju odnosov z javnostmi v letih od 2008 do 2012. Osrednji namen aktivnosti je bil poglobiti in utrditi odnose blagovne znamke Donat Mg predvsem z lokalnimi javnostmi, strokovno javnostjo, mediji in potrošniki. Agencija je za naročnika pripravljala akcijske komunikacijske načrte, skrbela za izvedbo posameznih aktivnosti in sodelovala pri načrtih za razvoj blagovne znamke na slovenskem in tujih trgih.

Telekom Slovenije

Za naročnika Telekom Slovenije smo v letih od 2008 do 2012 zasnovali in izvajali nacionalno zastavljen projekt ekološkega in okoljskega komuniciranja, ki je bil namenjen izobraževanju in ekološkemu osveščanju osnovnošolcev. V sodelovanju z naročnikom smo pripravili celovit načrt projekta, vključno z izvedbo in s podporo v vseh relevantnih javnostih, tako v medijih, strokovni javnosti in pri ostalih.

Projekt: Ekokviz

 

Mercator

V okviru sodelovanja s skupino Futura smo za naročnika Mercator od leta 2007 do 2011 pripravljali vrsto komunikacijskih projektov, v okviru katerih smo nudili strateško in operativno podporo. V sodelovanju z naročnikom smo tako zasnovali in izvajali komunikacijsko podporo pri lansiranju in prenovi blagovnih znamk, kot so Lumpi, Mercator Bio, Mercator Premium, Mercator Body in še pri mnogih drugih projektih.

Projekt: Prenova blagovne znamke Lumpi

 

Trgovinska zbornica Slovenije

Kot strateški svetovalec za področje odnosov z javnostmi smo sodelovali z Združenjem za trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije ob ustanovitvi Trgovinske zbornice Slovenije. V okviru projekta so svetovalci naše agencije nudili celovito komunikacijsko podpore vodstvu Združenja za trgovino in delovni skupini, ki je pripravljala ustanovitev Trgovinske zbornice Slovenije. Za naročnika agencija Taktik v letih 2006 in 2007 je pripravila in izvedla še načrt odnosov z mediji, sodelovala pa je tudi pri komunikacijskih aktivnostih, namenjenim članom Združenja za trgovino.

Lekarniška zbornica Slovenije

Naše delo svetovalca na področju odnosov z javnostmi od leta 2006 do 2013 je vključevalo načrtovanje in izvajanje projektov, ki so namenjeni ozaveščanju javnosti glede pravilne in varne uporabe zdravil ter promocijo vloge lekarniških farmacevtov pri svetovanju glede uporabe zdravil. Vodstvu zbornice smo svetovali glede nastopov v javnosti in jim nudili celovito podporo pri izvajanju odnosov z mediji.

 

Supernova

Skupina Supernova je mednarodno podjetje, ki je prisotno v desetih večjih slovenskih mestih. Največji in najbolj obiskan izmed njenih prodajnih centrov v Sloveniji je ljubljanski. Z naročnikom smo v letih od 2007 do 2012 sodelovali pri posameznih komunikacijskih aktivnostih, povezanih s centri Supernova v več slovenskih mestih.

Projekt: Odprtje nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik

Avtenta

Avtenta je vodilni ponudnik rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in odnosov, orodij za vodenje ter spremljanje poslovanja in Microsoft, Cisco ter SAP izobraževanj. S podjetjem smo sodelovali od leta 2005 do leta 2008, in sicer pri pripravi celovitih komunikacijskih načrtov in izvedbi komunikacijskih aktivnosti na področju odnosov z mediji, s poslovnimi partnerji in z zaposlenimi.

ZD dr. Adolfa Drolca

Zdravstveni dom Maribor je kot javni zavod osrednja zdravstvena ustanova na območju Maribora in širše okolice, ki pokriva primarno zdravstveno oskrbo za tamkajšnje prebivalstvo ter skrbi za preventivne zdravstvene dejavnosti. Z naročnikom smo od leta 2007 do leta 2009 sodelovali na področju odnosov z mediji, največji del sodelovanja pa je obsegala vzpostavitev sistema komuniciranja, s poudarkom na internem komuniciranju ter izobraževanju širšega kroga zaposlenih o pomenu načrtovanega in konsistentnega komuniciranja z vsemi ciljnimi javnostmi.

Projekt: Priročnik o internem komuniciranju in izobraževanje zaposlenih

 

AquaSystems

Podjetje Aquasystems je bilo ustanovljeno leta 1997 z namenom izgradnje in upravljanja Centralne Čistilne naprave (CČN) v Mariboru. CČN Maribor je izjemnega okoljevarstvenega pomena in danes uvršča Maribor v vrh srednjeevropskih mest na področju varovanja vod, prebivalcem pa zagotavlja visoko kakovost bivanja. Z naročnikom sodelujemo na področju odnosov z mediji in lokalnimi skupnostmi ter pri vsebinski in komunikacijski podpori različnih projektov.

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (prej Inštitut za varovanje zdravja RS) je osrednja nacionalna ustanova, katere namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Z inštitutom smo sodelovali leta 2006 pri pripravi celovitega načrta komuniciranja ob morebitnem izbruhu pandemije gripe.

Projekt: Načrt kriznega komuniciranja v primeru pandemije gripe

 

Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ

V Forum so vključene vse mednarodne družbe s področja farmacije, ki razvijajo in proizvajajo originalna zdravila. Naše sodelovanje je trajalo od 2006 do 2012, temeljilo pa je predvsem na področju strateškega svetovanja s področja komuniciranja s ključnimi deležniki v državi.

OZS

Agencija Taktik je sodelovanje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije začela ob pripravah zbornice na prehod na prostovoljno članstvo v letu 2013. Sodelovanje vključuje pripravo komunikacijske strategije, treninge učinkovitega komuniciranja in javnega nastopanja ter svetovanje, načrtovanje in pomoč pri izvajanju na področju odnosov z javnostmi.

SID banka

SID banki, pooblaščeni specializirani slovenski spodbujevalni izvozni in razvojni banki, strateško svetujemo na področju odnosov z javnostmi od leta 2007 dalje. V času sodelovanja smo pripravili tudi strategijo komuniciranja SID banke s poudarkom na celovitem pozicioniranju SID banke, internem komuniciranju in skupnem nastopu Skupine SID banke ter odnosih s ključnimi ciljnimi javnostmi.

Europlakat

Europlakat je vodilni ponudnik na področju t.i. »out of home« oglaševanja v Sloveniji. Z Europlakatom kot zunanjim strateškim svetovalcem na področju odnosov z javnostmi sodelujemo od avgusta 2006. Za Europlakat načrtujemo in izvajamo celovit program odnosov z mediji ter svetujemo pri načrtovanju in izvedbi komunikacijskih aktivnosti na področju odnosov s poslovnimi partnerji, svetovali pa smo jim tudi pri vsebinski prenovi Europlakatove domače spletne strani.

Projekt: Bicikelj

PwC Slovenija

S slovensko podružnico ene največjih globalnih revizorskih in svetovalnih skupin smo sodelovali v letu 2013. V skladu s specifiko posameznega področja (revizija, poslovno svetovanje, davčne storitve) smo nudili strateško svetovanje pri njihovih odnosih s ključnimi javnostmi.

KDD

Naši začetki sodelovanja segajo v leto 2003. Od takrat tvorno sodelujemo na raznovrstnih projektih, kot so vsebinska zasnova in redna obnova spletnih strani, priprava komunikacijskih priročnikov in strategij, izdelava različnih tiskovin, komunikacijska podpora dogodkov ter načrtovanje in izvajanje odnosov z mediji in drugimi deležniki. Uspešno sodelovanje, vse od ustroja prve Taktične ekipe, dokazuje strokovno in korektno delo, opravljeno v dogovorjenih časovnih rokih. Sodelavci KDD pa nam priznavajo še zvrhano mero samoiniciativnost in fleksibilnost.

Poslovna skupina Pivka

Pivka d.d. je vrhunski ponudnik kakovostnega, zdravega in okusnega mesa ter mesnih izdelkov, proizvedenih na naraven in okolju prijazen način. Je eno vidnejših in naprednejših podjetij v slovenski mesno-predelovalni industriji in drugi največji proizvajalec perutninskega mesa v Sloveniji. Pohvalimo se lahko, da delček k njeni uspešnosti in ugledu od novembra 2009, ko je Pivka postala lastnik podjetja Delamaris d.o.o., prispevamo tudi mi, in sicer preko načrtnega in strokovno vodenega dela na področju odnosov z javnostmi, ki smo ga opravljali od leta 2009 do 2013. Enako smo dosegalitudi za Delamaris, edinega slovenskega proizvajalca zdravih in visoko kakovostnih ribjih izdelkov, ki sodijo med zdravo in varovalno hrano ter so proizvedeni s sodobno in okolju prijazno tehnologijo.

Projekt: Informator Pivka Delamaris – ipd!

 

Nokia

Eden največjih svetovnih proizvajalcev mobilnih naprav je na področju medijev in odnosov z javnostmi v Sloveniji z nami sodeloval pet let. Prilagajali smo globalne PR aktivnosti podjetja Nokia lokalnemu trgu in razvijali različne komunikacijske aktivnosti za umestitev Nokie kot pomembnega igralca na področju informacijske tehnologije. Zagotavljali smo tudi strateško svetovanje o odnosih z mediji in javnostmi v Sloveniji.

Projekt: Izjemni (vsak)dan z Nokio Lumia – Lov na zaklad za novinarje in blogerje

 

 

AdriatIQa

AdriatIQA je kot del mednarodne uveljavljene mreže Skrivanek ena izmed bolj prepoznavnih prevajalskih podjetij v Sloveniji. Svetovalska ekipa agencije je podjetju od leta 2008 do 2013 svetovala na področju odnosov z javnostmi ter nudila podporo pri načrtovanju in izvajanju različnih komunikacijskih aktivnosti za ključne ciljne skupine, pripravi materialov in vsebin za gradiva, pripravi vsebin za spletno stran in še mnogo več.