Kemijski inštitut

Agencija Taktik Kemijskemu inštitutu svetuje na področju odnosov z javnostmi, kar zajema pripravo strateških izhodišč posameznih aktivnosti, svetovanje na področju odnosov z mediji, z internimi javnostmi, s poslovnimi partnerji ter pri komunikaciji z ostalimi strateškimi javnostmi. Obenem izvajamo tudi celovito svetovanje na področju korporativnega komuniciranja v času poslovnih sprememb ali kriznih razmer.