Knjižnica slepih in slabovidnih v novih prostorih

Z naročnikom Zvezo društev slepih in slabovidnih smo ob mednarodnem dnevu bele palice organizirali slavnostno odprtje novih prostorov knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Slavnostna govorca na dogodku sta bila predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, in ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Skupaj s predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomažem Wraberjem so s prerezom traku simbolično odrli prostore nove knjižnice in se sprehodili med bogato založenimi knjižnimi policami z gradivom v brajici in zvočnem zapisu, si ogledali moderne snemalne studie, galerijski prostor in čitalnico.

Projekt Knjižnice slepih in slabovidnih, ki ga financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo, poleg novih prostorov obsega razvoj novega modela knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo in povečanje števila naslovov strokovne in druge literature. Nova knjižnica bo predstavljala osrednje jedro za razvoj knjižnične dejavnosti za potrebe slepih in slabovidnih ter oseb z motnjami branja, obenem pa bo prispevala k večjemu vključevanju teh prebivalcev tudi v splošne knjižnice v njihovem okolju.

odprtje knjižnice4

dgr-6989