Ko se umetnost in tehnologija združita

Letno poročilo podjetja Si.mobil za leto 2013 poslovne rezultate vnovič prikazuje z združevanjem umetnosti in tehnologije. Kot že dve leti poprej, smo ga zopet zasnovali s studiem IlovarStritar.

Vstopno točko v letno poročilo predstavlja fotografija Janeta Štravsa ‘What else is there to say?’ iz serije American Express. Janetova fotografija se je tako pridružila grafikama umetnice Zore Stančič ter člana skupine Irwin, Novega kolektivizma in gibanja NSK Romana Uranjeka, ki sta bili vstopni točki v letni poročili za leti 2011 oziroma 2012.

 Fotografija Janeta Štravsa je nadaljevanje koncepta, da je letno poročilo lahko umetnina in hkrati vstopna točka do spletnega mesta, na katerem so predstavljeni poslovni rezultati in drugi dosežki podjetja v letu 2013.

Spletna stran Si.mobilovega letnega poročila 2013: http://letnoporocilo2013.simobil.si/

WhatElseIsThereToSay