Kreativnost v sporočilih za javnost

Matjaž2 Direktor agencije Matjaž Klipšteter je na PR Teatru, prvi študentski konferenci za odnose z javnostmi, vedoželjne obiskovalce popeljal skozi delavnico o kreativnosti v sporočilih za javnost.

Skozi praktične primere so se sodelujoči podučili, da je kreativnost zaželena predvsem, ko snujemo strategijo in vsebino sporočila, ko se prilagajamo ciljnim skupinam in medijem, ko izbiramo naslov in se odločamo, katere priloge uporabiti, ko razmišljamo kako in v katerem trenutku sporočilo razširiti ter katero priložnost, datum ali dogodek bi lahko ob tem izkoristili. Klipšteter je nato opozoril, da se je pri uporabi dizajna, navajanju dejstev in 6W (zakaj, komu, kaj, kako, kdaj in kje) ter povsod, kjer vsebina tega ne dopušča, kreativnosti bolje izogniti.

Matjaž3

Teoretski vidik so udeleženci zaključili s praktičnim preizkusom, kjer so lahko uporabili pridobljeno znanje in sami sestavili sporočilo za javnost o delavnici, ki je potekala. Povedano so nato še kritično ovrednotili in zaključili, da je v sporočilih za medije vedno dovolj prostora za kreativnost.

PR Teater je organizirala Študentska sekcija Društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS).