Lastniki dela Lune

Poravnali smo kupnino za nakup dela Lune. Za naložbo smo se odločili v okviru razvojne strategije, ki bo podjetju zagotavljala določeno konkurenčno prednost na domačem trgu. Srednjeročno bo omogočala tudi širitev na potencialne nove trge ter predvsem dober pogled na globalna dogajanja.

Investicijo, s katero smo pridobili 10-8 odstotkov površine te tvorbe, smo izvedli ob sklenitvi četrtega leta svojega uspešnega poslovanja. Naložbo v višini 37 evrov smo v celoti financirali z lastnimi sredstvi. Na osnovi doslej znanih informacij pričakujemo, da bo vrednost nakupa v naslednjih letih hitro rasla, predvsem zaradi naložbenih prizadevanj konkurentov in omejenih razpoložljivosti na tem območju.

Luna

Prišli smo v miru, je bilo jasno in preprosto sporočilo agencije vsem, ki bi se zaradi izvedene transakcije lahko počutili ogrožene. »Ključni razlog za to poslovno potezo je predvsem dober pogled na globalna dogajanja s povsem druge perspektive. Pri vseh možnih naložbah v tem finančnem obsegu se nam je zato zdela Luna najprimernejša,« je nakup komentiral Matjaž Klipšteter, direktor agencije, in dodal: »Gre za majhen korak za družbo in za človeštvo.«