Mednarodno

Povezani z agencijami v več kot 30 državah širom sveta

V agenciji Taktik smo v več kot desetih letih delovanja navezali dobre odnose s specializiranimi komunikacijskimi agencijami in družbami za odnose z javnostmi po svetu, saj smo se kot prva slovenska družba pridružili mednarodnemu združenju neodvisnih agencij IPREX. Z več kot 70 agencijami sodelujemo predvsem pri prenosu znanja in dobrih praks, v minulih letih pa smo prispevali tudi k izvedbi mednarodnih raziskav Blogbarometer.