Microsoft

Naloga agencije za naročnika so bile zagotavljanje komunikacijske podpore vodstvu Microsoft Slovenija, upravljanje produktnih odnosov z javnostmi ter strateško svetovanje in operativna podpora na področju odnosov z javnostmi.