Nestlé

V agenciji Taktik smo pripravili komunikacijsko podporo novi kampanji čokoladic Lion v Sloveniji in tako prispevali k njihovi promociji. Oblikovali in izvedli smo kreativni koncept komunikacije, da bi kampanji zagotovili publiciteto skozi tri faze: teaser, razkritje in donacija. Cilj je bil, da privabimo znane osebe k sodelovanju v kampanji. V agenciji smo pripravili materiale za medije, urejali medijske zahteve, spodbujali objave v medijih in koordinirali medijske aktivnosti.