NLB

Za Novo ljubljansko banko v agenciji Taktik skupaj s partnerji skrbimo za pripravo vsebin in oblikovanje letnega poročila, obenem pa nudimo strateško podporo pri izvedbi večjih projektov in komunikacijskih aktivnosti.