Archive

Stockholmska listina

1. 11. 2003

Agencija Taktik  se kot članica opazovalka ZOJS-a, ki je član združenja ICCO, pri svojem delu ravna po načelih in standardih nedavno obnovljenega kodeksa delovanja t.i. Stockholmske listine članic združenja ICCO. Listina je namenjena ohranjanju in izvajanju najvišjih etičnih standardov na področju odnosov z javnostmi.

> More

ZOJS

15. 7. 2003

Agencija Taktik je pridobila status članice opazovalke Slovenskega združenja za odnose z javnostmi.

> More