Obvestilo o preimenovanju

Obveščamo vas, da podjetje Futura PR d.o.o. z matično številko 1797859, ID št. za DDV: SI 80877699, od sedaj naprej deluje pod novim imenom Taktik, agencija za komunikacijski management d.o.o. Sprememba imena in sedeža agencije je vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Ljubljani in je začela veljati s 15. julijem 2013. Hkrati vas seznanjamo, da je podjetje spremenilo tudi sedež in lokacijo delovanja.

Agencija Taktik ohranja celotno ekipo strokovnjakov in vse obstoječe naročnike. “Ostajamo to, kar smo vse od leta 2003 (ko smo ustanovili Futuro PR), specializirana agencija za odnose z javnostmi in komunikacijski management z močno ekipo strokovnjakov in odličnimi referencami,” pravi Matjaž Klipšteter, nekdanji direktor omenjene Future PR in sedanji direktor agencije Taktik.

Odločitev za novo ime je posledica sprememb v lastniški strukturi agencije Futura PR. Njeni lastniki – Futura DDB, Pristop skupina in Matjaž Klipšteter – se sporazumno razhajajo in bodo poslovanje nadaljevali ločeno. Razdružitev bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta. Futura DDB pa bo obdržala blagovno znamko Futura PR, zato je bila ustanovljena nova družba z enakim imenom in z matično številko 6409032000.