Odnosi s poslovnimi javnostmi

Organizacija brez poslovnih javnosti ne bi bila sposobna proizvajati tega, kar proizvaja, brez poslovnih javnosti – kupcev pa ne bi bilo potrebe, da obstaja.
Ključna posebnost segmenta B2B je ta, da ne gre za proizvodnjo in oskrbo končnih izdelkov za fizičnega kupca, temveč izdelkov ali storitev za pravnega kupca. Iz tega izhajajo tudi vse posebnosti komunikacije do strateških poslovnih partnerjev

Agencija Taktik svojim naročnikom s področja B2B svetuje in pomaga pri:

  • grajenju in ohranjanju ustreznih odnosov s ključnimi poslovnimi javnostmi organizacije;
  • tekoči komunikaciji s ključnimi poslovnimi javnostmi ter razreševanju morebitnih pritožb in reklamacij;
  • strateškemu komuniciranju poslovnih sprememb organizacije do poslovnih javnosti;
  • celoviti promociji izdelkov ter komunikacijski podpori prodajnemu osebju.