Odnosi z lokalnimi skupnostmi

Odnosi z lokalnimi skupnostmi so specifična oblika odnosov z javnostmi, saj je skupnost ključen dejavnik dolgoročnega preživetje organizacije. Občutek povezanosti skupnosti z organizacijo, ki se vzpostavi skozi organizirano in strateško vodeno komunikacijo, bistveno zmanjšuje možnost kriz zaradi nerazumevanja dejavnosti organizacije oziroma samo po sebi preprečuje, da bi do takih nerazumevanj prihajalo. Organizacija mora tako nenehno skrbeti za komuniciranje z okolico in gradnjo kakovostnih odnosov, saj le tako lahko živi v sožitju z lokalno skupnostjo.

Agencija Taktik priporoča uporabo komunikacijskih orodij, ki pomagajo pri pridobivanju naklonjenosti okolice: dnevi odprtih vrat, sporočila v občinskih glasilih, pisma krajanom s strani vodstva, sestanki s predstavniki lokalnih skupnosti, informacijska pisarna, odprti telefon, donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, okrogle mize, sodelovanje pri dogodkih lokalnega pomena, javne tribune, sodelovanje z lokalnimi ustanovami in podobno.