Odnosi s političnimi javnostmi

Odločitve, ki jih sprejemajo tako imenovane odločevalske javnosti (EK, evropski in nacionalni parlament, vlada, župani, občinski sveti), pomembno vplivajo na okolje, v katerem deluje organizacija. V času, ko vedno več organizacij deluje globalno, ne le lokalno, je poleg poznavanja lokalne, nacionalne in ne nazadnje EU politike nujno poznati tudi mednarodno okolje delovanja zlasti v državah, ki niso članice EU. Z vidika organizacije je zato pomembno, da ima vzpostavljene vzajemne in dolgoročne odnose s posameznimi institucijami odločanja, da redno spremlja pripravljanje zakonodaje in se nanje tudi pravočasno odziva.