Odnosi s finančnimi javnostmi

Komuniciranje z vlagatelji in s finančnimi javnostmi je eno redkih, ki ga deloma urejajo zakonodaja in borzna pravila. Zato ni le priporočljivo in koristno, temveč v določeni meri celo obvezno.

Vlagatelji in finančne javnosti so med najbolj ključnimi za uspeh podjetja. Brez njih in njihovega zaupanja vanj to ne bi moglo delovati in se razvijati:

  • Delničarji morajo pravočasno dobiti informacije, ki jih prepričajo v nakup delnic.
  • Borzni posredniki so vmesni člen med podjetjem in njegovimi vlagatelji. Biti morajo dobro obveščeni o delovanju podjetja in ga prepoznati kot investicijsko priložnost.
  • Analitiki: Njihove analize so osnovno orodje borznih posrednikov in vlagateljev. Zato lahko močno vplivajo na položaj delnic podjetja.
  • Regulatorji in regulativa: razumevanje zakonskih predpisov in poslovnih trendov trga naročnika so ključnega pomena pri vodenju transparentnega komuniciranja poslovanja podjetja.
  • Mediji: Čeprav ne sodijo neposredno med vlagatelje oziroma finančne javnosti, jih moramo vključevati v komunikacijo o teh temah, če želimo graditi iskrene odnose in zaupanje.

Na področju komuniciranja z vlagatelji in finančnimi javnostmi lahko od ekipe agencije Taktik pričakujete:

  • vzdrževanje odnosov z delničarji,
  • vzpostavljanje in gradnjo odnosov s potencialnimi vlagatelji (delničarji, kreditodajalci) in finančnimi javnostmi,
  • skrb za izpolnjevanje zakonskih in borznih obvez in določil o komuniciranju,
  • obvladovanje in učinkovito izrabo komunikacijskih orodij za vlagatelje in finančne javnosti (npr. letna in druga poročila o poslovanju podjetja),
  • učinkovito komuniciranje z mediji o poslovanju podjetja,
  • obvladovanje borznih orodij obveščanja.