Odnosi z zaposlenimi

Zaposleni so bogastvo vsake organizacije ali podjetja, zato je treba komuniciranju z njimi posvetiti posebno pozornost. Pozitivna podoba organizacije v zunanjem okolju ne zadostuje, temveč mora organizacija sočasno graditi in negovati tudi odprte in na zaupanju temelječe odnose z zaposlenimi.

Četudi nam uspe zgraditi pozitivno podobo organizacije v širši javnosti, ta kaj hitro zbledi, če nima podpore med zaposlenimi. Pomembno je, da organizacija ugotavlja vzroke za nezadovoljstvo med zaposlenimi in jih odpravi.

Orodja, ki jih najpogosteje uporabljamo pri komuniciranju z zaposlenimi, so interni časopisi, intranet, izobraževanja, strokovni posveti, letna srečanja, priročnik za zaposlene in individualno komuniciranje z zaposlenimi. Na agenciji Taktik znamo raznolika orodja združiti v učinkovit splet aktivnosti, ki pomagajo dosegati želene organizacijske cilje ustanov in podjetij.