Parafest "Postani športnik"
Naročnik ZŠIS-Slovenski paralimpijski komite in Lidl Slovenija

V okviru sponzorskega sodelovanja podjetja Lidl Slovenija in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS – SPK) se v sodelovanju z URI Soča enkrat leto prireja PARAFEST »Postani športnik«. Na dogodku uspešni slovenski parašportniki mladim invalidom, ki so na rehabilitaciji na URI Soča, predstavijo priljubljene parašporte. Namen dogodka je med mladimi invalidi vzbuditi željo po gibanju in ukvarjanju s športom, kar je tudi osrednji cilj programa Postani športnik.

V agenciji Taktik smo pri izvedbi dogodka prisotni že od vsega začetka in sodelujemo pri vsebinski zasnovi dogodka, obenem pa organizacijsko in komunikacijsko podpiramo projekt.