Peta letna raziskava o zaposlovanju na področju IT

Eurocom Worldwide, mednarodna mreža neodvisnih agencij za komuniciranje, je zaključila letno raziskavo, ki je že petič zapovrstjo razkrila razmišljanje in napovedi IT strokovnjakov. Tokrat jih je sodelovalo 296 iz 20 evropskih držav, odgovarjali pa so na ključna vprašanja o razvoju IT branže: poslovanje in prihodki, zaposlovanje, lociranje dogajanja in potencialne nevarnosti.

Kar 58 odstotkov strokovnjakov s področja informacijske tehnologije je za obdobje naslednjih 12 mesecev napovedalo več zaposlovanja v podjetjih, ki se ukvarjajo s področjem informacijskih tehnologij, le 8 odstotkov pa jih meni, da se bo število zaposlenih zmanjševalo. Vsak tretji je ocenil, da je bilo v lanskem letu težje najti strokovnjake z IT področja, kot leto poprej, najbolj iskana pa so znanja programiranja, vodenja projektov in trženja oziroma prodaje. Da je najbolj iskano in potrebno znanje programiranja je odgovorilo 27 % vprašanih, sledilo je 25 % prepričanih, da je najpotrebnejše znanje vodenja projektov, na tretjem mestu pa se je znašlo poznavanje in spretnosti trženja oziroma prodaje. »Anketirancem je bilo zastavljeno vprašanje prodaje na domačem (zanj se je odločilo 11 %) in tujih trgih (20 %) ločeno in če odgovore združimo, jih kar 31 % meni, da je največja »rezerva« IT branže v tem, da poišče dobre tržnike, je povedal direktor agencije Matjaž Klipšteter.

Eurocomova raziskava napoveduje nadaljnjo selitev proizvodnje strojne opreme na Kitajsko in v Indijo, kjer je delovna sila cenejša in so skupni stroški proizvodnje nižji, kot v Evropi in Združenih državah Amerike – kar 71 % anketirancev meni, da bo Kitajska v naslednjih treh letih dosegla največjo rast zaposlovanja v proizvodnji IT.

V raziskavi je meseca februarja 2006 sodelovalo 296 vodilnih in vodstvenih ljudi, ki delajo na področju informacijskih tehnologij v dvajsetih evropskih državah.