Pomagamo čebelam. Ker lahko.
Naročnik A1 Slovenija

A1 Slovenija je ob svetovnem dnevu čebel 2022 želel ljudi znova spodbuditi, da tudi sami z malimi koraki prispevajo k ohranjanju opraševalcev. Zato smo se osredotočili na uporabo inovativnih komunikacijskih orodij in ciljne skupine dosegli na edinstven način, s 3D ulično poslikavo in živo umetnostjo. Poslikavo si je ogledalo več kot 23.000 mimoidočih, prek medijev pa smo dosegli čez milijon ljudi.