Prizma 2014 je naša

Supaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije smo na letošnji konferenci za odnose z javnostmi SKOJ za komunikacijsko podporo projektu Knjižnica slepih in slabovidnih prejeli nagrado Prizma 2014. Nagrado smo prejeli v kategoriji programov družbene odgovornosti in neprofitnih kampanj. Vodja komunikacijske podpore projekta na Zvezi društev slepih in slabovidnih je Sanja Grobovšek, iz agencije Taktik pa je na projektu sodelovala Nina Lemež. Društvo PRSS je nagrade letos podelilo petnajstič po vrsti.

V okviru projekta smo po mnenju strokovne komisije uspešno aktualizirali problematiko slepih in slabovidnih ter ozaveščali javnost o pomenu enakopravnega vključevanja ljudi z okvaro vira v družbo, obenem pa opozorili na izjemen pomen, ki ga ima obstoj ustrezne knjižnice slepih in slabovidnih. ZDSSS je projekt Knjižnica slepih in slabovidnih začela izvajati leta 2013, projekt pa prinaša nove prostore za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, večji nabor knjižničnih gradiv, bogato kulturno dogajanje in številne izobraževalne vsebine. Z aktivnostmi, ki so bile poleg slepih in slabovidnih namenjene strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom, medijem ter splošni javnostmi, smo uspeli družbeno aktualizirali problematiko slepote in slabovidnosti ter graditi mostove med videčimi in ljudmi z okvaro vida.

Ekipa

Sanja Grobovšek_Nina Lemež

Podelitev nagrade Prizma

DSC_0103

Iztok Verdnik_Nina Lemež_Sanja Grobovšek_Tomaž Wraber_Darinka Pek Drapal