Projekt ZaVse
Spletna stran za-vse.eu/sl
Naročnik Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, Slovenska filantropija, Zavod vozim

Manjšanje diskriminacije ranljivih skupin

Projekt ZaVse je namenjen zmanjšanju diskriminacije ranljivih skupin, kot so Romi, istospolno usmerjeni in osebe drugačne spolne identitete, begunci, socialno šibki, invalidi in ljudje z oviranostmi. V okviru projekta je agencija Taktik nudila komunikacijsko podporo s poudarkom na odnosih z mediji.