SID banka

SID banki, pooblaščeni specializirani slovenski spodbujevalni izvozni in razvojni banki, strateško svetujemo na področju odnosov z javnostmi od leta 2007 dalje. V času sodelovanja smo pripravili tudi strategijo komuniciranja SID banke s poudarkom na celovitem pozicioniranju SID banke, internem komuniciranju in skupnem nastopu Skupine SID banke ter odnosih s ključnimi ciljnimi javnostmi.