Simpozij za enakovredno družbeno vključenost

SimpozijV okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih, je agencija Taktik sodelovala pri organizaciji in izvedbi prvega strokovnega simpozija o problematiki slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja.

Z Zvezo društev slepih in slabovidnih v agenciji Taktik sodelujemo že vrsto let, v letu 2013 pa smo se pridružili tudi projektu nove knjižnice slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja. Za potrebe projekta, ki se bo zaključil v letu 2015, je agencija Taktik pripravila program odnosov z javnostmi, osrednji namen programa pa je osveščanje širše javnosti o problematiki slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja ter promocija nove knjižnice. Strokovni simpozij je bil prvi tovrstni dogodek v okviru številnih promocijskih aktivnosti, ki se bodo izvajale v prihodnje.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete “Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve “Dvig zaposlenosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”.