Skupnost centrov za socialno delo

Tako s Skupnostjo kot posameznimi centri za socialno delo smo pričeli sodelovati leta 2010. Centri za socialno delo pokrivajo tako rekoč vsa področja socialne varnosti. Odprtost in poznavanje dela in nalog centrov je zato ključno za njihovo večjo učinkovitost na eni in zadovoljstvo uporabnikov na drugi strani. Zagotavljamo jim komunikacijsko in svetovalno podporo v njihovih odnosih s ključnimi javnostmi, še posebej pri odnosih z mediji in kriznem komuniciranju.