SODO

Družba SODO je sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo. Od leta 2013 sodelavci agencije zagotavljamo načrtovanje, izvajanje ter svetovanje pri komunikacijskih aktivnostih družbe.