Specialna olimpijada Slovenije

Igre specialne olimpijade so namenjene osebam z motnjami v razvoju in omogočajo športno in družabno udejstvovanje. Vrhunec specialne olimpijade predstavlja udeležba športnikov na evropskih in svetovnih igrah specialne olimpijade. Leta 2011, ko se je slovenska ekipa specialnih olimpijcev udeležila iger v Atenah, je smo poskrbeli za celovit nabor komunikacijskih aktivnosti, ki so zasledovale tri poglavitne cilje: informiranje javnosti, razumevanje namena specialne olimpijade in povečanje prepoznavnosti ter spodbujanje namena njihovega poslanstva.