SPIRIT Slovenija

Agencija Taktik je za Javno agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) pripravila celosten strateški in komunikacijski načrt za zagon komunikacijskih aktivnosti in promocije celotnega sistema SPOT.