Taktik in Lidl Slovenija osvojila Prizmo 2015

Na letošnji konferenci odnosov z javnostmi SKOJ smo s podjetjem Lidl Slovenija osvojili nagrado Prizma 2015. Nagrado smo prejeli za projekt Lidlov mladi vinar, in sicer v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov. Na strani podjetja Lidl Slovenija je projekt vodila vodja Korporativnega komuniciranja Tina Cipot, v agenciji pa je za načrtovanje in izvedbo projekta skrbela svetovalka Vesna Škrbec.

Lidlov mladi vinar je projekt, ki povezuje študente, akademsko javnost, vinske strokovnjake in poznavalce vinarstva ter vinogradništva z gospodarsko družbo Lidl Slovenija. Namen projekta je spodbuditi študente – mlade vinarje pri nadgrajevanju pridobljenih znanj s praktičnimi izkušnjami nege grozdja in vina »od trte do soda«. V zgolj treh letih, odkar se je projekt začel izvajati kot nadgradnja poslovnega sodelovanja med podjetjem Lidl Slovenija in posestvom Meranovo, je natečaj prerasel v vseslovenskega in danes združuje študente vseh treh slovenskih univerz.

20160414_203723