Trajnostno poročilo - Trajno=Sijajno
Naročnik Lidl Slovenija
Nagrade Srebrna nagrada SOF 2020

Podjetje Lidl Slovenija trajnostno poročilo na vsaki dve leti izdaja trajnostno poročilo, v katerem na enem mestu celovito in sistematično predstavijo svoja prizadevanja na področju upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Poročilo razkriva ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter ciljih in dosežkih podjetja. Trajnostno poročilo z naslovom »TRAJNO=SIJAJNO« je pripravljeno v skladu z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative).

Agencija Taktik sodeluje pri pripravi vsebinskega dela trajnostnih poročil od same zasnove do izvedbe, poleg tega pa je pomemben partner pri trajnostni komunikacijski kampanji, ki spremlja objavo poročila. Za prvo trajnostno poročilo smo z naročnikom in partnersko agencijo prejeli dve nagradi: Srebrno nagrado SOF v kategoriji Tisk in posebno nagrado akademije Finance za najboljše letno poročilo v inovativnosti za 2020.

Trajnostno poročilo za poslovni leti 2020 in 2021 je dostopno na tej povezavi.
Trajnostno poročilo za poslovni leti 2018 in 2019 je dostopno na tej povezavi.