Trajnostno poročilo - Trajno=Sijajno
Naročnik Lidl Slovenija
Nagrade Srebrna nagrada SOF 2020

Podjetje Lidl Slovenija je 2021 objavilo svoje prvo trajnostno poročilo za poslovni leti 2018 in 2019, v katerem je na enem mestu celovito in sistematično predstavilo svoja prizadevanja na področju upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Obsežen dokument razkriva ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter ciljih in dosežkih podjetja. Trajnostno poročilo z naslovom »Trajno=Sijajno« je pripravljeno v skladu z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative).

Agencija Taktik je sodelovala pri pripravi vsebinskega dela trajnostnega poročila, ki je pripravljeno v skladu z mednarodnim standardom poročanja GRI, sodelovali pa smo tudi pri trajnostni komunikacijski kampanji, ki je spremljala objavo poročila ter skupaj z naročnikom in partnersko agencijo prejeli dve nagradi: Srebrno nagrado SOF v skupini E2 Tisk in posebno nagrado akademije Finance za najboljše letno poročilo v inovativnosti za 2020.