Trening javnega nastopanja

Vsaka organizacije se vsaj občasno znajde v položaju, ko za posredovanje svojih sporočil potrebuje govorca, izurjenega v javnem nastopanju, vedenju pred kamero in odzivanju na novinarska vprašanja. Enako pomembna kot nastop sam je seveda tudi vsebina sporočil, ki jih posreduje. Podati mora vnaprej določene ključne informacije, obenem pa zadostiti tudi pričakovanjem poslušalcev po predstavitvi vsebine in enostavnih ter korektnih odgovorih na morebitna vprašanja.

Trening javnega nastopanja, ki ga ponuja agencija Taktik, govorcem pomaga odpraviti vse navade, ki pri javnem nastopanju delujejo moteče, obenem pa jih nauči primerne uporabe kretenj, glasovnih poudarkov, oblikovanja sporočil, ki jih želijo posredovati, in odgovarjanja na novinarska in ostala vprašanja.