Trening upravljanja in komuniciranja krizne situacije

Krizne situacije niso pogost pojav, trajajo omejen čas in imajo različne posledice, a še vedno se pojavljajo, zato je pomembno, da jih znamo ustrezno upravljati. Za enega naših večjih naročnikov smo z namenom ustrezne pripravljenosti na krizno situacijo izvedli kompleksen trening kriznega komuniciranja in upravljanja. Trening je bil sestavljen iz teoretičnega uvida v krizno komuniciranje in osnovnih zakonitosti na tem področju ter predstavitve primerov dobrih in manj dobrih praks, nato pa je sledil še praktični del treninga. Praktični del treninga je bil sestavljen iz simulacije več kriznih situacij, na katere so morali udeleženci ustrezno reagirati – upravljati krizo in jo obenem smiselno komunicirati ključnih ciljnim javnostim. Po zaključku treninga je bila opravljena še evalvacija celotnega postopka upravljanja in komuniciranja krizne situacije, ki služi kot orodje za ustrezno pripravljenost na potencialne krizne situacije.