Trgovinska zbornica Slovenije

Kot strateški svetovalec za področje odnosov z javnostmi smo sodelovali z Združenjem za trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije ob ustanovitvi Trgovinske zbornice Slovenije. V okviru projekta so svetovalci naše agencije nudili celovito komunikacijsko podpore vodstvu Združenja za trgovino in delovni skupini, ki je pripravljala ustanovitev Trgovinske zbornice Slovenije. Za naročnika agencija Taktik v letih 2006 in 2007 je pripravila in izvedla še načrt odnosov z mediji, sodelovala pa je tudi pri komunikacijskih aktivnostih, namenjenim članom Združenja za trgovino.