Triglav
Naročnik Geodetska uprava Republike Slovenije
Nagrade Prizma 2016, Velika nagrada SOF 2016

Novo določena višina Triglava je 2863,65. Triglav je za 35 cm nižji. Kaaj?!

GURS je ob zaključku svojega triletnega projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav rezultate želela predstaviti širši javnosti, zato smo se skupaj odločili na novo izmeriti Triglav, saj pri geodeziji vsak centimeter šteje. Organizirali smo novinarsko konferenco, na kateri smo razkrili tudi na novo določeno višino Triglava. Konference so se udeležili predstavniki večine slovenskih medijev.