Unicef

Leta 2006 smo za Unicef pripravili in izvedli program celovite komunikacijske podpore, ki je vključeval svetovanje vodstvu in vzpostavitev infrastrukture za izvajanje odnosov z mediji, usposabljanje govorcev ter izvajanje rednega, načrtovanega in proaktivnega komuniciranja z mediji.