Zavod za varstvo pri delu

Zavod za varstvo pri delu je edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Z naročnikom smo sodelovali v letih 2003 in 2004, v tem času pa smo opravljali nalogo svetovalca na področju marketinških aktivnosti in komuniciranju s ključnimi ciljnimi javnostmi.