ZD dr. Adolfa Drolca

Zdravstveni dom Maribor je kot javni zavod osrednja zdravstvena ustanova na območju Maribora in širše okolice, ki pokriva primarno zdravstveno oskrbo za tamkajšnje prebivalstvo ter skrbi za preventivne zdravstvene dejavnosti. Z naročnikom smo od leta 2007 do leta 2009 sodelovali na področju odnosov z mediji, največji del sodelovanja pa je obsegala vzpostavitev sistema komuniciranja, s poudarkom na internem komuniciranju ter izobraževanju širšega kroga zaposlenih o pomenu načrtovanega in konsistentnega komuniciranja z vsemi ciljnimi javnostmi.

Projekt: Priročnik o internem komuniciranju in izobraževanje zaposlenih