Zlata nagrada za letno poročilo

zlata-nagrada-za-letno-porocilo

Za Si.mobilovo letno poročilo 2011 je agencija Taktik (takrat kot Futura PR) prejela zlato priznanje na 22. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) v tekmovalni skupini Korporativna oglasna sredstva. Letno poročilo smo zasnovali skupaj s studiem IlovarStritar.

Nagrajeno letno poročilo smo pripravili za telekomunikacijsko podjetje Si.mobil. Namesto poročila v tiskani obliki ali na USB-ključku smo poslovnim partnerjem, finančnim analitikom in medijem poklonili originalno grafiko ˝Dekle s telefonom˝ priznane slovenske umetnice Zore Stančič. Osrednji element grafike, odtisnjene v 300 izvodih, je QR koda. Prejemniki grafike so spletno mesto Si.mobilovega letnega poročila obiskali tako, da so s svojim telefonom poskenirali QR kodo na umetnini.

Poleg tega smo se odločili, da namenimo večjo pozornost komuniciranju letnega poročila zaposlenim. Brez motiviranih in predanih zaposlenih tako dobrih poslovnih rezultatov namreč ne bi bilo. Zato smo v QR kodo, ki je nosilec komunikacije letnega poročila, vključili fotografije vseh zaposlenih. Prav vsak zaposleni namreč prispeva svoj delež k poslovnim rezultatom Si.mobila. Osem panojev s QR kodo in zaposlenimi smo razobesili v vsakem nadstropju Si.mobilove poslovne stavbe ter v dislociranem centru za pomoč uporabnikom.