Nagrade

Prizma 2019
Projekt: S posluhom za jutri
Naročnik: Ljubljanske mlekarne

Osrednja naloga agencija Taktik v sodelovanju z naročnikom je bila razviti in javnosti predstaviti novo blagovno znamko družbene odgovornosti, pri čemer smo morali upoštevati zahtevne okoliščine. Ob razmisleku, da je posluh nekaj, česar nima vsak, smo oblikovali blagovno znamko S posluhom za jutri. Glede na razkorak med sredstvi in cilji, smo morali biti pri izboru komunikacijskih kanalov zelo izvirni. Da bi uglasbili posluh, smo za osrednje komunikacijsko sredstvo izbrali sodelovanje s Perpetuum Jazzile in pripravili priredbo pesmi Anje Rupel Lep je dan, hkrati pa izvajali aktivnosti internega in eksternega komuniciranja ter oglaševanja. Preko 200 tisoč ogledov videospota in obširno medijsko poročanje sta le dva izmed izjemnih dosežkov kampanje.

Prizma 2019
Projekt: PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide
Naročnik: Fakulteta za varnostne vede (UNI MB), Javna agencija RS za varnost prometa, Mestna občina Ljubljana

Pravica invalidov do parkiranja na invalidnih parkirnih mestih izhaja iz pravice do mobilnosti, kjer izgovori o razlogih za neupravičeno parkiranje niso sprejemljivi ali legitimni. AVP, FVV in MOL so ob podpori agencije Taktik na podlagi zaskrbljujočih rezultatov raziskave oblikovali edinstveno kampanjo s ciljem spremeniti vedenje voznikov z namenom zmanjšanja števila neupravičenih parkiranj na invalidnih parkirnih mestih. S kreativnim pristopom, natančnim definiranjem ciljnih skupin in sporočil je kampanja dosegla kar 58 % zmanjšanje kršitev na teh parkirnih mestih, ustvarila edinstveno partnerstvo med stroko, raziskovalci in invalidskimi organizacijami, v medijih pa med drugim v zgolj sedmih mesecih ustvarila več kot 100 medijskih vsebin.

Prizma 2019
Projekt: Hrana ni za tjavendan
Naročnik: Lidl Slovenija

Hrana ni in ne sme biti odpadek, a žal velikokrat je. Lidl Slovenija je k problematiki zavržene hrane pristopil z učinkovitim sistemom donacij izdelkov iz svojih trgovin za ljudi v socialni stiski, obenem pa je postal pomemben partner ozaveščevalnih aktivnosti z namenom spodbujanja spremembe vedenja za manj zavržene hrane. V letu 2018 jim je uspelo vrednost donacij izdelkov, ki bi drugače šli v uničenje, dvigniti za kar 800 %, oblikovali pa so tudi enega bolj priljubljenih projektov za eko šole – Hrana ni za tjavendan, s katerim so šole za 30 % znižale količine zavrženo hrano in pri otrocih ter družinah spodbudile spremembo vedenja.  Agencija Taktik je v projektu Hrana ni za tjavendan sodelovala kot pomemben strateški in povezovalni partner med naročnikom (Lidl Slovenija) in partnerjem projekta (program Ekošola) in je odigrala pomembno vlogo pri kreativni zasnovi projekta, strateški in operativni podpori in vodenju celotnega projekta.

Effie 2018
Projekt: Lahkonočnice: Slovenske pravljice za lahko noč
Naročnik: A1 Slovenija

Lahkonočnice, zbirka zvočnih pravljic, ki so nastale v sodelovanju med podjetjem A1 Slovenija in sodobnimi slovenskimi pravljičarji, so edinstven projekt, ki skozi otroške pravljice povezuje vse generacije – od najmlajših do najstarejših. S projektom je A1 Slovenija želel nagovoriti starše, ki iščejo kakovostne in poučne vsebine za svoje malčke.

Na Taktiku smo Lahkonočnice komunikacijsko podprli s pravljičnimi dogodki povsod po Sloveniji, na katerih so pravljičarji, ilustratorji in pripovedovalci skupaj z otroki ustvarjali nove pravljice. Kot pomoč pri iskanju navdiha je bila njihov zvesti spremljevalec Pravljična škatla, v kateri so se nahajali različni predmeti. Z njihovo pomočjo so otroci skupaj s pravljičarjem ustvarili edinstveno pravljico, ob čemer so otroci spodbujali svojo domišljijo. Pravljice so namreč literarna zvrst, ki je izjemnega pedagoškega in sociološkega pomena. Čustvene vezi med otroki in odraslimi so namreč vedno poglabljale. Hkrati pa blagodejno vplivajo na jezikovni in intelektualni razvoj otrok ter bogatijo otrokov besedni zaklad. Predstavljajo most med generacijami, hkrati pa tudi most med realnim svetom odraslih in svetom domišljije, v kateri živijo otroci. Več kot sto zvočnih pravljic je danes na voljo v spletni knjižnici www.lahkonocnice.si, posnete pa so bile v sodelovanju s starostniki iz domov starejših občanov. 

Gold Quill 2018 in Prizma 2018
Projekt: Od Si.mobila do A1 Slovenija
Naročnik: A1 Slovenija

Mobilni operater Si.mobil je s prevzemom podjetja Amis marca 2016 začel s preoblikovanjem v ponudnika integriranih komunikacijskih rešitev. Zato se je pojavila potreba po repozicioniranju podjetja na trgu. Poleg tega se je lastnik družbe Telekom Austria Group odločil za poenotenje svojih blagovnih znamk v srednji in vzhodni Evrope v A1, začenši s Si.mobilom. Med novembrom 2016 in majem 2017 je Si.mobil izvedel eno najzahtevnejših in največjih zamenjav blagovne znamke v Sloveniji. Interna komunikacijska kampanja, ki je podprla zamenjavo korporativne blagovne znamke iz Si.mobil v A1, je dokaz pomembne strateške vloge odnosov z javnostmi v enem najpomembnejših korakov v zgodovini podjetja.

Prizma 2016 in SOF 2016
Projekt: Triglav
Naročnik: Geodetska uprava Republike Slovenije

Z našim naročnikom Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) smo prejeli Prizmo za izjemno prepoznavnost, učinkovitost in kreativnost, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Za isti projekt smo prejeli tudi Veliko nagrado SOF na Slovenskem oglaševalskem festivalu.

GURS je ob zaključku svojega triletnega projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav rezultate želela predstaviti širši javnosti, zato smo skupaj organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo razkrili tudi na novo določeno višino Triglava. Konference so se udeležili vsi predstavniki slovenskih medijev.

V tiskanih medijih smo dosegli 2.724 cm2 objav, na spletnih portalih 30 objav, na televiziji smo dosegli 14 minut prispevkov, na radiu pa kar 24 minut. Vse pa smo morali razočarati, saj je Triglav za 34 centimetrov nižji – nova višina znaša 2863, 65 metra

Prizma 2015
Projekt: Lidlov mladi vinar
Naročnik: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Z naročnikom Lidl Slovenija smo za natečaj Lidlov mladi vinar prejeli nagrado Prizma 2015 v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov. Projekt, ki smo ga v letu 2015 z naročnikom izvajali že tretje leto zapored, namreč povezuje raznolike udeležence: študente, akademsko javnost, vinske strokovnjake in poznavalce vinarstva ter vinogradništva ter gospodarsko družbo Lidl Slovenija.  Namen projekta pa je spodbuditi študente – mlade vinarje pri nadgrajevanju pridobljenih znanj s praktičnimi izkušnjami nege grozdja in vina »od trte do soda«

V zgolj treh letih, odkar se je projekt začel izvajati kot nadgradnja poslovnega sodelovanja med podjetjem Lidl Slovenija in posestvom Meranovo, je natečaj prerasel v vseslovenskega in v letu 2015 združil študente treh slovenskih univerz.

Prizma 2014
Projekt: Komunikacijska podpora projektu ”Knjižnica slepih in slabovidnih
Naročnik: Zveza društev slepih in slabovidnih

Z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) smo v 2014 prejeli Prizmo v kategoriji programov družbene odgovornosti in neprofitnih kampanj. V okviru projekta smo po mnenju strokovne komisije uspešno aktualizirali problematiko slepih in slabovidnih ter ozaveščali javnost o pomenu enakopravnega vključevanja ljudi z okvaro vira v družbo, obenem pa opozorili na izjemen pomen, ki ga ima obstoj ustrezne knjižnice slepih in slabovidnih.

ZDSSS je projekt Knjižnica slepih in slabovidnih začela izvajati leta 2013, projekt pa prinaša nove prostore za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, večji nabor knjižničnih gradiv, bogato kulturno dogajanje in številne izobraževalne vsebine. Z aktivnostmi, ki so bile poleg slepih in slabovidnih namenjene strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom, medijem ter splošni javnostmi, smo uspeli družbeno aktualizirali problematiko slepote in slabovidnosti ter graditi mostove med videčimi in ljudmi z okvaro vida.

knjižnica1
Iztok Verdnik_Nina Lemež_Sanja Grobovšek_Tomaž Wraber_Darinka Pek Drapal

Zlato priznanje na festival SOF 2012
Projekt: Letno poročilo 2011
Naročnik: Si.mobil

Za Si.mobilovo letno poročilo 2011 smo prejeli zlato priznanje na 22. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) v tekmovalni skupini Korporativna oglasna sredstva. Letno poročilo smo zasnovali skupaj s studiem IlovarStritar

Namesto klasičnega letnega poročila v tiskani obliki ali na USB-ključku smo poslovnim partnerjem, finančnim analitikom in medijem poklonili originalno grafiko ˝Dekle s telefonom˝ priznane slovenske umetnice Zore Stančič. Osrednji element grafike, odtisnjene v 300 izvodih, je QR koda. Prejemniki grafike so spletno mesto Si.mobilovega letnega poročila obiskali tako, da so s svojim telefonom poskenirali QR kodo na umetnini.

Poleg tega smo se odločili, da namenimo večjo pozornost komuniciranju letnega poročila zaposlenim. Brez motiviranih in predanih zaposlenih tako dobrih poslovnih rezultatov namreč ne bi bilo. Zato smo v QR kodo, ki je nosilec komunikacije letnega poročila, vključili fotografije vseh zaposlenih. Prav vsak zaposleni namreč prispeva svoj delež k poslovnim rezultatom Si.mobila. Osem panojev s QR kodo in zaposlenimi smo razobesili v vsakem nadstropju Si.mobilove poslovne stavbe ter v dislociranem centru za pomoč uporabnikom.

Letno poročilo Si.mobil
Letno poročilo Si.mobil1

 IABC Gold Quill 2010
Projekt: Ekokviz
Naročnik: Telekom Slovenije

Nagrado Gold Quill podeljuje Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev (IABC) in sodi med najbolj zaželene nagrade na področju odnosov z javnostmi. Ideja za Ekokviz kot projekt družbene odgovornosti je nastala v sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije, pri njegovi izvedbi pa so sodelovali vsi (takratni) člani Skupine Futura.

Poleg krovne ideje za povezavo Telekoma Slovenije z Ekokvizom in njegov prenos na splet so žirijo za podelitev nagrade Gold Quill Merit Award prepričali tudi rezultati projekta, med katerimi najbolj izstopajo porast sodelujočih šol in učencev.

Zelo dobre ocene so Ekokvizu namenili tudi mentorji na posameznih šolah, ki so bili navdušeni nad njegovo selitvijo na splet in zelo zadovoljni s podporo, ki so jim jo organizatorji zagotavljali pri izvedbi tekmovanj na njihovih šolah.

Prizma 2010
Projekt: Preoblikovanje in uvajanje novih organizacijskih oblik pošt Pošte Slovenije
Naročnik: Pošta Slovenije

Nagrado Prizma podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Ob podelitvi je predsednica letošnje žirije Jadranka Jezeršek poudarila: »Poleg ozaveščanja je prijaviteljem uspelo žirijo prepričati – in dokazati, da so v komunikacijo vključili deležnike tako, da so ti resnično spremenili vedenje, spremenili percepcijo in premaknili stvari.«

Projekt je obsegal preoblikovanje prvih 13 stacionarnih pošt v premične. Vse so bile locirane v manjših krajih na podeželju, kjer pošta predstavlja edini še prisoten pomemben statusni simbol, razvitost infrastrukture ter mesto druženja lokalnih prebivalcev. Odnosi z javnostmi so bili podrobno načrtovani, temeljili pa so na pristnem in osebnem odnosu. Pri snovanju komunikacijske podpore smo poseben poudarek namenili pravočasnemu in natančnemu informiranju ter izobraževanju zaposlenih Pošte Slovenije, oblikovanju pravih sporočil, pogajalski taktiki z lokalnimi oblastmi in mnenjskimi voditelj, časovni dinamiki in taktiki izvedbe.

Pošta

Prizma 2008
Projekt: 100 let blagovne znamke Donat Mg
Naročnik: Droga Kolinska

Projekt 100 let blagovne znamke Donat Mg ni prejel le strokovno nagrado za dosežke na področju odnosov z javnostmi, ampak je bil razglašen tudi za absolutnega zmagovalca med prijavljenimi primeri v letu 2008.

Navdušenje strokovne žirije je bilo razvidno tudi iz obrazložitve, v kateri je zapisala: »Izvedba projekta je bila operativni zalogaj, saj so bile komunikacijske aktivnosti smiselno prepletene, tako na strokovni, nacionalni kot na lokalni ravni, ki je vključevala različne skupine deležnikov in zato zahtevala spretno usklajevanje tudi raznovrstnih odnosov v lokalni skupnosti. Praznovanje 100. obletnice blagovne znamke Donat Mg je celovit, kreativen, pozitiven in zgodb poln projekt, ki poleg ambicij izžareva srčnost ekipe, ki je projekt pripravila in izvedla.«

Donat1

Prizma 2006
Projekt: Dotakni se in poglej
Naročnik: Zveza društev slepih in slabovidnih

Nagrado Prizma v letu 2006 smo prejeli za eksperimentalno novinarsko konferenco ob otvoritvi razstave Dotakni se in poglej. Za projekt smo prejeli tudi posebno nagrado IEDC Bled za absolutnega zmagovalca med prijavljenimi primeri.

Eksperimentalna novinarska konferenca je žirijo prepričala z izvirno zamislijo in odlično izvedbo. Svojo odločitev je žirija še podkrepila s prepričljivo utemeljitvijo: »Novinarska konferenca pod odličnim sloganom »Dotakni se in poglej« ob otvoritvi razstave za slepe in slabovidne je z zgolj enkratnim dogodkom primarni javnosti predstavila in približala problematiko, s katero se slepi in slabovidni vsakodnevno soočajo. Projekt odlikuje dobro premišljena struktura novinarske konference, ki temelji na senzibilni izkušnji udeležencev, na podlagi katere se je razvil intelektualen diskurz o problematiki. Je odličen primer komuniciranja z mediji, ki so bili ključni pri vzpostavitvi dialoga o problematiki nedostopnosti kulturnih dobrin slepim in slabovidnim s splošno javnostjo.«

Razstava  Dotakni se in poglej je bila na ogled v juniju 2006, ob njej pa so bile izvedene tudi številne dodatne aktivnosti, katerih namen je bil opozarjati na problematiko slepih in slabovidnih.

untitled
untitled1