0,0 FURA
Naročnik Zavarovalnica Generali

Edinstveno izkustveno doživetje

Posebno izkustveno doživetje v virtualnem svetu »0,0 FURA« je sodoben način nazornega prikaza zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti voznika, ki vozi pod vplivom alkohola. S to preventivno izkušnjo je zavarovalnica Generali želela pri voznikih spodbuditi zavest, da se njihove sposobnosti manjšajo z višanjem promilov alkohola v krvi. Agencija Taktik je projekt celovito komunikacijsko podprla, koordinirala celotno načrtovanje in izvedbo ter sodelovala pri razvoju koncepta VR izkušnje.