Pošta Zame
Naročnik Pošta Slovenije

Interni elektronski novičnik

Skupaj s Pošto Slovenije smo kot dopolnitev njihovim obstoječim kanalom komuniciranja z zaposlenimi vsebinsko zasnovali interni elektronski mesečnik Pošta zame. Na agenciji Taktik vsak mesec pripravljamo zanimive vsebine, ki zaposlene obveščajo o dogajanju v podjetju in krepijo zavzetost med delavci.