Opozarjanje na kršitve intelektualne lastnine

V sodelovanju z agencijo ICF Next smo za Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) izvedli komunikacijsko kampanjo ob objavi rezultatov raziskave Pregled stanja intelektualne lastnine in mladih za leto 2022. Ob svetovnem dnevu boja proti ponaredkom smo novinarje in urednike obvestili o raziskavi, ki je pokazala, da je v zadnjem letu več kot polovica mladih Evropejcev (15 – 24 let) na spletu kupila vsaj en ponarejen izdelek, naj si bo namerno ali nenamerno. V agenciji Taktik smo projekt komunikacijsko podprli in skrbeli za publiciteto raziskave in relevantnih sogovornikov.